Tin tức trung tâm y tế

Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh triển khai nhanh kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.
[ Cập nhật vào ngày (29/08/2023) ]


Ngày 24/8/2023, hơn 50 cán bộ viên chức thuộc Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh là trưởng, phó khoa phòng, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên, trưởng, phó trạm trạm Y tế xã thị Trấn đến tham dự.

Ông Trịnh Văn Trong chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh triển khai nhanh kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.
Trịnh Văn Trong
Tìm kiếm

TIN MỚI


Thông báo

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO