Phòng Dân số

1. Tổ chức nhân sự:

Tổng số nhân sự: 07 viên chức.

Trưởng phòng: CN kinh tế Lê Văn Dân.

Phó trưởng phòng: CN xã hội học Dương Thị Kim Phượng.

 

 

 

 

2. Chức năng:

Phòng Dân số là phòng chức năng giúp Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, truyền thông giáo dục về DS - SKSS trên địa bàn huyện.

3. Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về DS - SKSS và truyền thông giáo dục về DS – SKSS trên cơ sở kế hoạch của Chi cục DS – KHHGĐ tỉnh trực thuộc Sở Y tế tỉnh Long An và tình hình thực tế trên địa bàn huyện Tân Thạnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ về DS – SKSS - KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

- Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến và phân phối các sản phẩm truyền thông về DS – SKSS theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện ban hành các hướng dẫn và thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động về DS - SKSS của Trạm Y tế các xã, thị trấn và cộng tác viên DS, GĐ & TE quản lý địa bàn các ấp, khu phố trên địa bàn huyện.

- Tham mưu lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu về Y tế - Dân số, các dự án khác được Sở Y tế tỉnh Long An giao.

- Tham mưu lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện tổ chức thực hiện tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ về DS - SKSS cho viên chức phụ trách chương trình DS - KHHGĐ Trạm Y tế các xã, Tổ công tác Y tế thị trấn, Tổ công tác Y tế xã Hậu Thạnh Đông và cộng tác viên DS, GĐ & TE.

- Tham mưu lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện triển khai cho tất cả các viên chức Phòng Dân số tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học – kỹ thuật về lĩnh vục DS – SKSS.

4. Thành tích đạt được:

Tập thể lao động tiên tiến: năm 2018

Tìm kiếm

TIN MỚI


Thông báo

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO