ĐẢNG ỦY

LỊCH SỬ

Hình thành và phát triển Đảng ủy TTYT Tân Thạnh

Bệnh viện thành lập 1980

 • Năm 1980: Thành lập Chi bộ Bệnh viện đa khoa Tân Thạnh, do Đ/c Võ Chí Sang BV Trưởng - kiêm Trưởng phòng y tế giữ chức vụ Bí Thư. Chi bộ gồm có 03 đảng viên, không có cấp ủy
 • Năm 1985: tách Bệnh viện và phòng y tế ra, Bs Võ Chí Sang giữ chức vụ Bí thư chi bộ-Trưởng Phòng y tế, Bs Đặng Ngọc Ý giữ chức vụ Phó bí thư - BV Trưởng. Nhưng vẫn sinh hoạt chung 01 Chi bộ, cấp ủy gồm 03 Đ/c, Chi bộ tăng lên được 05 đảng viên.
 • Năm 1990: Bệnh viện được đổi tên thành TTYT Bs Võ Chí Sang giữ chức vụ Bí thư Chi bộ - Giám đốc TTYT, Chi bộ có 08 đảng viên
 • Năm 1995: Chi bộ TTYT vẫn do Bs Võ Chí Sang giữ chức vụ Bí thư - Giám đốc TTYT, số lượng đảng viên tăng trên 10 người.
 • Ngày 15/8/2005: Thành lập Chi ủy Chi bộ Trung tâm Y tế, nhiệm kỳ 2005-2008, gồm 05 đồng chí
 1. Đ/c Đặng Ngọc Ý: Bí thư Chi bộ
 2. Đ/c Ngô Khắc Tâm: Phó bí thư Chi bộ
 3. Đ/c Nguyễn Văn Hoàng: Chi ủy viên
 4. Đ/c Phùng Thị Tuyết Hoa: Chi ủy viên
 5. Đ/c Nguyễn Thị E: Chi ủy viên
 •   Ngày 28/2/2007: có Quyết định chia tách Chi bộ TTYT thành lập Chi bộ Bệnh viện đa khoa gồm 18 đảng viên và Chi bộ TTYT dự phòng :gồm 10 đảng viên. Đồng thời có Chỉ định thành lập cấp ủy lâm thời Chi bộ Bệnh viện đa khoa huyện Tân Thạnh, gồm 03 đồng chí
 1. Đ/c Nguyễn Văn Hoàng: Bí thư Chi bộ
 2. Đ/c Phùng Thị Tuyết Hoa: Phó bí thư Chi bộ
 3. Đ/c Nguyễn Thị E : Chi ủy viên     
 • Ngày 19/02/2008: Huyện ủy Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử Bí thư, Phó bí thư Chi bộ Bệnh viện đa khoa huyện, nhiệm kỳ 2008-2010 gồm 02 đồng chí
 1. Đ/c Nguyễn Văn Hoàng: Bí thư Chi bộ
 2. Đ/c Phùng Thị Tuyết Hoa: Phó bí thư Chi bộ
 • Ngày 15/6/2010: Huyện ủy Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử Chi ủy, Bí thư, Phó bí thư Chi bộ Bệnh viện đa khoa khóa VIII, nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 05 đồng chí
 1. Đ/c Nguyễn Văn Hoàng: Bí thư Chi bộ
 2. Đ/c Phùng Thị Tuyết Hoa: Phó bí thư Chi bộ
 3. Đ/c Ngô Đức Hạnh: Chi ủy viên
 4. Đ/c Cai Thanh Hoàng: Chi ủy viên
 5. Đ/c Đặng Hồng Thủy: Chi ủy viên
 • Ngày 17/9/2010 Ban tổ chức huyện ủy có Công văn số 202-CV/BTCHU về việc chuyển sinh hoạt Đảng tập thể cho 11 đảng viên Chi bộ Trung tâm y tế về sinh hoạt tại Chi bộ Bệnh viện đa khoa. Đồng thời đề nghị thành lập Đảng ủy Trung tâm y tế gồm 39 đảng viên và 04 Chi bộ trực thuộc
 •  Ngày 16/5/2011: Huyện ủy Quyết định nâng Chi bộ Bệnh viên thành lập Đảng  bộ Trung tâm y tế huyện và chỉ định BCH Đảng bộ TTYT gồm 09 đ/c:
 1. Đ/c Nguyễn Văn Hoàng: Bí thư
 2. Đ/c Phùng Thị Tuyết Hoa: Phó bí thư
 3. Đ/c Ngô Khắc Tâm: Đảng ủy viên
 4. Đ/c Ngô Đức Hạnh: Đảng ủy viên
 5. Đ/c Trần Văn Điều: Đảng ủy viên
 6. Đ/c Lưu Quốc Lớn: Đảng ủy viên
 7. Đ/c Lê Thị Sa: Đảng ủy viên
 8. Đ/c Cai Thanh Hoàng: Chi ủy viên
 9. Đ/c Đặng Hồng Thủy: Đảng ủy viên
 • Ngày 02/6/2011: Huyện ủy Tân Thạnh Chuẩn y Ban thường vụ Đảng bộ TTYT khóa I, nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 03 đồng chí:
 1. Đ/c Nguyễn Văn Hoàng: Bí thư
 2. Đ/c Phùng Thị Tuyết Hoa: Phó bí thư
 3. Đ/c Ngô Khắc Tâm: Đảng ủy viên

* Quyết định chuẩn y UBKT Đảng ủy gồm 03 đ/c:

 1. Đ/c Phùng Thị Tuyết Hoa: Chủ nhiệm UBKT
 2. Đ/c Lưu Quốc Lớn: Phó chủ nhiệm UBKT
 3. Đ/c Nguyễn Văn Lùng: ủy viên

       - Ngày 06/6/2011: Đảng bộ TTYT Quyết định thành lập các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ TTYT

* Quyết định thành lập 04 Chi bộ trực thuộc, gồm 39 đảng viên

 1. Chi bộ khối điều trị: gồm 12 đảng viên (08 nữ, 04 nam), cấp ủy gồm 03 đ/c

+ Đ/c Đặng Hồng Thủy: Bí thư Chi bộ

+ Đ/c Trần Văn Điều: Phó bí thư Chi bộ

+ Đ/c Đinh Quang Tân: Chi ủy viên

 1. Chi bộ khối Hành chính: gồm 12 đảng viên (07 nữ, 05 nam), cấp ủy gồm 03 đ/c

+ Đ/c Lưu Quốc Lớn: Bí thư Chi bộ

+ Đ/c Nguyễn Thị Kim Tuyết: Phó bí thư Chi bộ

+ Đ/c Lưu Văn Sang: Chi ủy viên

 1. Chi bộ khối Dự phòng: gồm 11 đảng viên (05 nữ, 06 nam), cấp ủy gồm 03 đ/c

+ Đ/c Lê Thị Sa: Bí thư Chi bộ

+ Đ/c Trần Minh Hiếu: Phó bí thư Chi bộ

+ Đ/c Trịnh Văn Trong: Chi ủy viên

 1. Chi bộ Chi bộ PK Huỳnh Việt Thanh: gồm 04 đảng viên (01 nữ, 03 nam), không có Cấp ủy chỉ 01 Đ/c Bí thư

+ Đ/c Ngô Đức Hạnh: Bí thư Chi bộ

- 15/6/2011: Đảng bộ TTYT được công an tỉnh Long An chứng nhận mẫu dấu Đảng ủy

- 21/6/2012: Bổ sung 02 đồng chí Chi ủy viên vào BCH Đảng bộ TTYT khóa II, nhiệm kỳ 2010-2015, do 01 đồng chí bị bệnh mất

 1. Đ/c Trần Minh Hiếu
 2. Đ/c Đinh Quang Tân

- 05/5/2015: Huyện ủy Quyết định chuẩn y BCH Đảng ủy TTYTkhóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 07 đ/c:

 1. Đ/c Nguyễn Văn Hoàng: Bí thư
 2. Đ/c Đặng Hồng Thủy: Phó Bí thư
 3. Đ/c Trần Minh Hiếu: Đảng ủy viên
 4. Đ/c Lưu Quốc Lớn: Đảng ủy viên
 5. Đ/c Đinh Quang Tân: Đảng ủy viên
 6. Đ/c Lê Thị Sa: Đảng ủy viên
 7. Đ/c Ngô Đức Hạnh: Đảng ủy viên

- 09/02/2015: Đảng ủy TTYT Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử cấp ủy 04 Chi bộ, gồm có 42 đảng viên

 1. Chi bộ khối điều trị: gồm 12 đảng viên, Cấp ủy gồm 03 đ/c

+ Đ/c Đinh Quang Tân: Bí thư Chi bộ

+ Đ/c Trần Văn Chiến: Phó bí thư Chi bộ

+ Đ/c Nguyễn Thị Biển: Chi ủy viên

 1. Chi bộ khối Hành chính: gồm 12 đảng viên, Cấp ủy gồm 03 đ/c

+ Đ/c Lưu Quốc Lớn: Bí thư Chi bộ

+ Đ/c Bùi Thị Kim Châu: Phó bí thư Chi bộ

+ Đ/c Lưu Văn Sang: Chi ủy viên

 1. Chi bộ khối Dự phòng: gồm 11 đảng viên, Cấp ủy gồm 03 đ/c

+ Đ/c Lê Thị Sa: Bí thư Chi bộ

+ Đ/c Trần Minh Hiếu: Phó bí thư Chi bộ

+ Đ/c Trịnh Văn Trong: Chi ủy viên

 1. Chi bộ Chi bộ PK Huỳnh Việt Thanh: gồm 07 đảng viên, gồm 01 Bí thư, và 01 Phó bí thư. Cấp ủy gồm 02 đồng chí:

+ Đ/c Ngô Đức Hạnh: Bí thư

+ Đ/c Phan Văn Hải: Phó bí thư

 

 • 05/5/2017: BCH Đảng ủy có thay đổi gồm 07 đ/c:
 1. Đ/c Lưu Quốc : Bí thư
 2. Đ/c Đặng Hồng Thủy: Phó bí thư
 3. Đ/c Trần Minh Hiếu: Đảng ủy viên
 4. Đ/c Nguyễn Minh Chí: Đảng ủy viên
 5. Đ/c Đinh Quang Tân: Đảng ủy viên
 6. Đ/c Lê Thị Sa: Đảng ủy viên
 7. Đ/c Ngô Đức Hạnh: Đảng ủy viên

 

 • 7-8/2017: ĐH Chi bộ Lần III, nhiệm kỳ 2017-2020
 1. Chi bộ khối điều trị: gồm 18 đảng viên, Cấp ủy gồm 03 đ/c

+ Đ/c Đinh Quang Tân: Bí thư Chi bộ

+ Đ/c Trần Văn Chiến: Phó Bí thư Chi bộ

+ Đ/c Nguyễn Thị Biển: Chi ủy viên

 1. Chi bộ khối Hành chính: gồm 18 đảng viên, Cấp ủy gồm 03 đ/c

+ Đ/c Nguyễn Minh Chí: Bí thư Chi bộ

+ Đ/c Bùi Thị Kim Châu: Phó Bí thư Chi bộ

+ Đ/c Lưu Văn Sang: Chi ủy viên

 1. Chi bộ khối Dự phòng: gồm 17 đảng viên, Cấp ủy gồm 03 đ/c

+ Đ/c Nguyễn Hoàng Linh: Bí thư Chi bộ

+ Đ/c Nguyễn Thị Tươi: Phó Bí thư Chi bộ

+ Đ/c Trịnh Văn Trong: Chi ủy viên

 1. Chi bộ Chi bộ PK Huỳnh Việt Thanh: gồm 07 đảng viên, gồm 01 Bí thư, và 01 Phó bí thư. Cấp ủy gồm 02 đồng chí:

+ Đ/c Ngô Đức Hạnh: Bí thư

+ Đ/c Phạm Thị Phương Thảo: Phó Bí thư

 

 • Ngày 10/9/2018 Thành lập Chi bộ Dân số KHHGĐ: gồm 06 đảng viên, gồm 01 Bí thư, và 01 Phó bí thư. Cấp ủy gồm 02 đồng chí:

+ Đ/c Bùi Thị Lệ: Bí thư( hưu 03/9/2019)

+ Đ/c Lê Văn Dân: Phó bí thư

 

 • Ngày 31/5/2019 đổi tên Chi bộ Phòng khám Huỳnh Việt Thanh thành Chi bộ Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh cơ sở 2.

 

 • 01/8/2019: BCH Đảng ủy còn lại 06 đồng chí, 01 đồng chí đã nghỉ hưu (Đ/c Sa).

 • -  Sau Đai hội Chi bộ Lần V, nhiệm kỳ 2020-2023. Ngày 02/12/2019 Đảng ủy chuẩn y.

  1.       Chi bộ khối điều trị: gồm 18 đảng viên, Cấp ủy gồm 03 đ/c

  + Đ/c Đinh Quang Tân: Bí thư Chi bộ

  + Đ/c Dương Trúc Ly: Phó Bí thư Chi bộ

               + Đ/c Trần Văn Chiến: Chi ủy viên

  2.       Chi bộ khối Hành chính: gồm 16 đảng viên, Cấp ủy gồm 03 đ/c

  + Nguyễn Minh Chí

  + Nguyễn Thị Kim Tuyết

  + Phạm Hoàng Long

  3.       Chi bộ khối Dự phòng: gồm 17 đảng viên,  Cấp ủy gồm 03 đ/c

  + Đ/c Nguyễn Hoàng Linh: Bí thư Chi bộ

  + Đ/c Nguyễn Thị Tươi: Phó Bí thư Chi bộ

  + Đ/c Trịnh Văn Trong: Chi ủy viên

  4.       Chi bộ Chi bộ PK Huỳnh Việt Thanh: gồm 09 đảng viên, gồm 01 Bí thư, và 01 Phó bí thư. Cấp ủy gồm 02 đồng chí:

     + Đ/c Ngô Đức Hạnh: Bí thư

     + Đ/c Phạm Thị Phương Thảo: Phó Bí thư

  5.       Chi bộ Dân số-KHHGĐ:  gồm 14 đảng viên, cấp ủy gồm 01 Bí thư, và 01 Phó bí thư, CUV. Cấp ủy gồm 03 đồng chí:

  + Đ/c Lê Văn Dân

  + Đ/c Huỳnh Thị Kiều Tiên

  + Đ/c Võ Văn Mến

   

  -  Sau Đai hội Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 27/5/2020 Huyện ủy quyết định chỉ định:

  * UVBCH Đảng bộ TTYT, nhiệm kỳ 2020-2025: gồm 09 đồng chí

  1-    Đ/c Lưu Quốc Lớn: Bí thư

  2-    Đ/c Đặng Hồng Thủy: Phó Bí thư –CN.UBKT

  3-    Đ/c Trần Minh Hiếu: Đảng ủy viên

  4-    Đ/c Lê Văn Dân: Đảng ủy viên-PCN.UBKT-BTCB

  5-    Đ/c Đinh Quang Tân: Đảng ủy viên-BTCB

  6-    Đ/c Nguyễn Hoàng Linh: Đảng ủy viên-BTCB

  7-    Đ/c Ngô Đức Hạnh: Đảng ủy viên-BTCB

  8-    Đ/c Nguyễn Minh Chí: Đảng ủy viên-UV.UBKT-BTCB

  9-    Đ/c Nguyễn Thị Kim Tuyết: Đảng ủy viên-PBT.CB

   

  * UVBCH Đảng bộ TTYT, nhiệm kỳ 2020-2025: gồm 09 đồng chí

  1-    Đ/c Lưu Quốc Lớn: Bí thư

  2-    Đ/c Đặng Hồng Thủy: Phó Bí thư

  3-    1- Đ/c Đinh Quang Tân: Đảng ủy viên

   

  * UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025

  1-    Đ/c Đặng Hồng Thủy: Phó Bí thư –CN.UBKT

  2-    Đ/c Lê Văn Dân: Đảng ủy viên-PCN. UBKT

  3-    Đ/c Nguyễn Minh Chí: Đảng ủy viên-UV.UBKT

   

  Tân Thạnh: 19/10/2021

 

 

 

 

 

 

Tìm kiếm

TIN MỚI


Thông báo

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO