Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS

  1. Tổ chức nhân sự:

Tổng số nhân sự: 10 viên chức

Trưởng Khoa : BS Nguyễn Thị Thảo Khương

Phó Trưởng Khoa: YS Trịnh Đình Tôn

2. Chức năng:

- Thực hiện giám sát th­ường xuyên và quản lý chặt chẽ diễn biến tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, các bệnh xã hội, HIV/AIDS, trên địa bàn; tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh;

- Tổ chức điều tra định kỳ tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS tại các cơ sở y tế và tại công đồng trên địa bàn;

- Tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, h­ướng dẫn quản lý, chăm sóc ng­ười nhiễm HIV tại gia đình và cộng đồng; phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn trong quản lý công tác điều trị HIV/AIDS;

- Quản lý chặt chẽ các ổ dịch cũ, phát hiện kịp thời ổ dịch mới; tiến hành các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật để ngăn chặn dich phát sinh, lây lan;

- Tổng hợp số liệu, lập bản đồ, biểu đồ các loại bệnh dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS tại địa bàn;

- Triển khai thực hiện chư­ơng trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án về y tế dự phòng, phòng, chống bệnh xã hội, HIV/AIDS trên địa bàn.

- Quản lý và cung cấp Vacxin tiêm chủng thường xuyên về trạm Y tế xã để thực hiện công tác tiêm chủng mở rộng hàng tháng, thống kê báo cáo về trung tâm Y tế dự phòng theo qui định.

- Quản lý và thực hiện công tác tiêm ngừa dịch vụ nhằm phòng tránh các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, thống kê báo cáo về trung tâm Y tế dự phòng theo qui định.

- Quản lý bệnh Lao, Phong.Khám và điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế qui định tư vấn và hướng dẫn điều trị chăm sóc tại nhà giảm nguy cơ kháng thuốc nguy hiểm.

3. Nhiệm vụ:

a. Chương trình phòng chống HIV/AIDS:

- Tổ chức triển khai các hoạt động phòng chống HIV/AIDS, hướng dẫn quản lý, chăm sóc người nhiễm HIV tại gia đình và cộng đồng.

- Triển khai dự án "Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam" do Ngân hàng thế giới tài trợ.

- Phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn huyện trong công tác quản lý điều trị HIV/AIDS.

- Thống kê số liệu các loại dịch bệnh, bệnh xã hội, HIV/AIDS của địa phương. Triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án liên quan về Y tế dự phòng, phòng chống bệnh xã hội và HIV/AIDS trên địa bàn.

b. Chương trình phòng chống phong:

- Phụ trách quản lý, điều trị các bệnh lây qua đường tình dục, bệnh da liễu.

- Triển khai thanh toán bệnh phong, phòng chống tàn phế, khám phong định kỳ hàng quý.

c. Công tác thống kê giám sát bệnh truyền nhiễm - phòng chống dịch bệnh:

- Thực hiện giám sát các bệnh truyền nhiễm gây dịch, theo hướng dẫn của tuyến trên. Quản lý chặt chẽ tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch và các bệnh xã hội, HIV/AIDS trên địa bàn. Kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi có cas bệnh đầu tiên.

- Có kế hoạch phòng chống dịch bệnh hàng năm, quý, tháng và tổ chức thực hiện.

- Quản lý chặt chẽ các ổ dịch cũ, phát hiện kịp thời ổ dịch mới; tiến hành các biện pháp chuyên môn kỹ thuật để ngăn ngừa dịch phát sinh lây lan.

- Lập dự trù hàng năm về nhu cầu kinh phí, thuốc, hóa chất phục vụ cho công tác phòng chống dịch, Sốt Xuất Huyết,  phòng chống các bệnh xã hội

- Báo cáo dịch bệnh hàng ngày theo TT 54/ TT-BYT.

d. Triển khai chương trình phòng chống lao:

-  Quản lý khám phát hiện và điều trị bệnh lao.

- Triển khai các hoạt động của dự án phòng chống lao theo quy định.

e. Chương trình Tiêm chủng mở rộng

- Triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng thường xuyên, thống kê báo cáo kết quả tiêm chủng và tiến độ đạt được hàng tháng theo qui định;

- Quản lý các bệnh truyền nhiễm trong chương trình tiêm chủng mở rộng

- Kịp thời triển khai cho tuyến xã các TT của Bộ Y tế và Nghị định của chính phủ về các quy định trong lĩnh vực an toàn tiêm chủng.

f. Quản lý tiêm ngừa dịch vụ:

- Tổ chức tiêm ngừa dịch vụ đúng theo nghị định 104/NĐCP và TT12 của BYT.

- Báo cáo tình hình bệnh dại về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Long An hàng tháng theo qui định.

g. Quản lý kho Vacxin:

- Tiếp nhận Vacxin từ tuyến tỉnh chuyển về quản lý và bảo quản trên dây chuyền lạnh và cung cấp về cho trạm Y tế xã hàng tháng theo qui định, báo cáo nhập và cấp phát, tồn hàng tháng theo qui định.

Trên đây là bảng chức năng và nhiệm vụ của khoa kiểm soát dịch bệnh./.

4. Thành tích đạt được:

  • Tập thể xét hàng năm được hội đồng cơ quan đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tìm kiếm

TIN MỚI


Thông báo

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO