Khoa Dược- Vật tư Y tế

1 Tổ chức nhân sự:
    Tổng số: 10 nhân viên, trong đó:

         Phụ trách khoa dược : DS Lê Nguyễn Huyền Trân            

      - Dược sỹ Đại học: 04.
      - Dược sỹ Cao đẳng: 01
      - Dược sỹ Trung cấp: 05.

2.Chức năng
           Theo dõi nhu cầu sử dụng thuốc, dược liệu, hóa chất, VTYT của các khoa phòng tại TTYT trong tháng, dự toán và lập kế hoạch số lượng, chủng loại các thuốc hóa chất cho các tháng tiếp theo, đảm bảo cung ứng đủ số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và phòng chống dịch bệnh.

3.Nhiệm vụ:
          Bảo quản thuốc, hóa chất, VYTT đúng theo quy định và theo yêu cầu của nhà sản xuất cũng như các qui chế chuyên môn, đảm bảo chất lượng của thuốc, hóa chất, VTYT sử dụng trong TTYT, thực hiện kiểm kê định kỳ hàng tháng về hạn dùng số lượng xuất, nhập, tồn của các thuốc, hóa chất tại khoa Dược và tại các khoa cận lâm sàng. Lập báo cáo tình hình sử dụng các loại thuốc, hóa chất,YTYT của các khoa điều trị chuyển phòng Tài chính Kế toán làm cơ sở báo cáo, thanh quyết toán.
          Hoạt động thông tin thuốc và dược lâm sàng nhằm kiểm tra, giám sát và hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn hợp lý, tham gia công tác cảnh giác dược, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.
          Quản lý Quầy thuốc nằm trong khuôn viên TTYT theo đúng quy định

           Duyệt thuốc cho các khoa, phòng kiểm tra giám sát sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

 Kiểm tra quy chế chuyên môn, thống kê đối chiếu, kịp thời phát hiện sai sót.
          Tham gia Hội đồng thuốc và điều trị thực hiện thông tin thuốc trong TTYT, góp phần tạo ra nguồn thông tin khách quan.

Cấp phát và đưa thuốc đến các khoa điều trị

Thực hiện tốt công tác cấp phát phát thuốc cho bệnh nhân BHYT, tư vấn sử dụng thuốc an toàn hợp lý.
          Kiểm tra theo dõi định kỳ điều kiện bảo quản, số lượng, chất lượng, hạn dùng các loại hóa chất và thuốc tại các tủ trực của khoa, phòng để có biện pháp sử lý kịp thời.

Tìm kiếm

TIN MỚI


Thông báo

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO