Khoa An toàn thực phẩm

1. Tổ chức nhân sự:

Tổng số nhân sự: 02 viên chức

Trưởng phòng: Kỹ sư Lê Khắc Ninh

 

 

2. Chức năng:

Tham mưu, phối hợp với Văn Phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện thực hiện các hoạt động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Nhiệm vụ:

- Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm và phổ biến kiến thức về dinh dưỡng cộng đồng cho các cơ quan tổ chức trên địa bàn huyện.

- Giám sát việc thực hiện các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện.

- Thực hiện kiểm tra an toàn toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố, các cơ sở sản xuất trên đại bàn huyện. Điều tra và triển khai các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm theo quy định.

4. Thành tích đạt được:

Chương trình An toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như Khoa An toàn thực phẩm qua kiểm tra của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đạt loại xuất sắc 7 năm liên tục từ năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

Năm 2011: Khoa nhận được Giấy khen của sở Y tế về thành tích Hoàn thành Tốt nhiệm vụ năm 2011.

Năm 2012: Khoa nhận được Giấy khen của sở Y tế, đã đạt thành tích Tốt trong hoạt động thực hiện “Mô hình phòng, chống ngộ độc thực phẩm năm 2012”.

Năm 2014: Khoa nhận được Giấy khen của sở Y tế, đã đạt thành tích Tốt trong “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2014”.

Năm 2015: Khoa nhận được Giấy khen của sở Y tế, đã đạt thành tích Tốt trong “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2015”.

Năm 2016: Khoa nhận được Giấy khen của sở Y tế, đã đạt thành tích Tốt trong “Công tác đảm bảo An toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Ất Mùi và mùa Lễ Hội Xuân năm 2016”.

Năm 2016: Khoa nhận được Giấy khen của sở Y tế, đã đạt thành tích Tốt trong “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2016”.

Năm 2017: Tập thể khoa đạt Tập thể lao động Xuất sắc.

Năm 2018: Tập thể khoa được UBND tỉnh tặng bằng khen Tập thể lao động Xuất sắc. 

Tìm kiếm

TIN MỚI


Thông báo

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO