Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh

 1. Tổ chức nhân sự
 • Tổng số nhân sự: 12 viên chức
 • Trưởng khoa: BS Lê Thị Ràng
 • Phó trưởng khoa: BS Võ Văn Vũ Nghĩa
 • KTV trưởng: Nguyễn Thị Kim Phượng

 1. Chức năng:
 • Khoa Xét Nghiệm – Chẩn Đoán Hình Ảnh là cơ sở thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh ( Xquang, siêu âm, Cộng hưởng từ….) theo danh mục được phê duyệt, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị.
 1. Nhiệm vụ:
 1. Xét nghiệm:
 • Thực hiện lấy bệnh phẩm và nhận bệnh phẩm
 • Thực hiện kỹ thuật Xét nghiệm theo danh mục và quy trình kỹ thuật được phê duyệt
 • Quản lý và sử dụng hóa chất, thuốc thử và thiết bị y tế
 • Thực hiện an toàn lao động
 1. Chẩn Đoán Hình Ảnh:
 • Thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh bằng các thiết bị; Xquang, siêu âm, cộng hưởng từ… theo yêu cầu của Bác sĩ Lam sàng, theo danh mục kỹ thuật được phê duyệt
 • Thực hiện các kỹ thuật đặc biệt theo danh mục được phê duyệt
 • Quản lý và sử dụng thiết bị y tế
 • Thực hiện an toàn và kiểm soát bức xạ

Tìm kiếm

TIN MỚI


Thông báo

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO