Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng

  1. Tổ chức nhân sự :

Tổng số nhân sự : 06 viên chức

Trưởng khoa : BS Huỳnh thúy An

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ tháng 01/2007 do cơ chế chia tách Bệnh Viện Đa khoa và Trung Tâm Y Tế Dự Phòng .Từ đó khoa Y Tế Công Cộng được thành lập vì không đủ nhân lực từ đó khoa y tế công cộng được xác nhập cùng với khoa Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm. Đến tháng 02/2011 Khoa Y Tế Công Cộng chính thức được hoạt động. Khoa gồm có 03 Y sỹ , 01 phó khoa và 02 nhân viên.

01/01/2015 khoa có 01 Bác sỹ trưởng khoa, 01 Y sỹ phó khoa, 02 Y sỹ, 01 nữ hộ sinh.

01/6/2016 chuyển 01 nữ hộ sinh về khoa sản.

28/01/2019 thành lập khoa Y tế công cộng-Dinh dưỡng.

Căn cứ Quyết định số 110/TTYT ngày 28/01/2019 Thành lập khoa YTCC-DD.

Hiện tại khoa Y tế Công Cộng-Dinh Dưỡng gồm có 01 bác sĩ trưởng khoa, 01 Y sĩ phó trưởng khoa, 01 kĩ sư công nghệ thực phẩm, 01Cao đẳng công nghệ thực phẩm và 02 Y sĩ.

2. Chức năng:

-Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về: Vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh trường học, phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống nhiễm độc hoá chất bảo vệ thực vật; xây dựng, sửa chữa và sử dụng các công trình vệ sinh; biện pháp xử lý các chất thải trên địa bàn huyện.

-Giám sát vệ sinh nguồn nước sinh hoạt, điều kiện vệ sinh an toàn lao động điều kiện vệ sinh trường học; tổng hợp, theo dõi, đánh giá chất lượng và hiệu quả thực hiện các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định về chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở, cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện.

-Lập hồ sơ vệ sinh lao động và tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động.

-Phối hợp với các cơ quan chức năng, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện trong việc xây dựng làng văn hoá sức khoẻ, mô hình cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.

-Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án về sức khoẻ môi trường, lao động, trường học, phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn huyện.

3. Nhiệm Vụ:

       -Căn cứ kế hoạch hàng năm của đơn vị và sự chỉ đạo về nội dung của Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Tỉnh xây dựng kế hoạch khoa y tế công cộng trên địa bàn huyện.Tham mưu lãnh đạo đồng thời tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt. Tổ chức các hoạt động theo dõi, giám sát công tác theo định kỳ.

-Hàng năm : Vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh trường học, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống nhiễm độc hoá chất bảo vệ thực vật; xây dựng, sửa chữa và sử dụng các công trình vệ sinh; biện pháp xử lý các chất thải trên địa bàn huyện;

-Giám sát việc thực hiện các điều kiện : An toàn vệ sinh lao động, vệ sinh trường học, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống nhiễm độc hoá chất bảo vệ thực vật; xây dựng, sửa chữa và sử dụng các công trình vệ sinh; biện pháp xử lý các chất thải trên địa bàn huyện;

       -Phối hợp các cơ quan liên quan, ban ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động truyền thông “Tuần lễ an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ,ngày toàn dân mua và sử dụng muối i-ôt ngày 02/11 hàng năm,ngày quốc tế phòng chống đái tháo đường ngày 14/11 hàng năm,ngày thế giới phòng chống sốt rét ngày 25/4 hàng năm”, ngày 05/6 hàng năm là ngày Môi trường Thế giới.

-Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do tỉnh tổ chức.

-Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Y tế Dân số, các dự án liên quan đến các chương trình.

-Thực hiện các quy định về kế hoạch, báo cáo (tháng, quý, năm) giao ban theo định kỳ và chịu sự giám sát của Trung Tâm Y tế.

4. Thành tích đạt được:

- Tập thể lao động xuất sắc: năm 2013

Tìm kiếm

TIN MỚI


Thông báo

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO