Khoa Nội nhi nhiễm

1.Tổ Chức Nhân Sự:

Tổng số nhân sự: 12 viên chức

Trưởng Khoa: BSCKI Lê Thị Phương

2.Chức Năng:

Khám , Chữa Bệnh

3.Nhiệm Vụ:

a. Khám chữa bệnh:

- Tiếp nhận và lập hồ sơ điều trị nội trú, ra y lệnh điều trị và chăm sóc toàn diện theo quy chế đã ban hành.

- Thực hiện chăm sóc bệnh nhân toàn diện theo điều kiện hiện tại.

- Tổ chức khám và điều trị giữa Đông và Tây Y.

b. Nghiên cứu khoa học: hang năm đều tham gia làm đề tài nghiên cứu khoa học.

c. Chỉ đạo tuyến:

Cử cán bộ tham gia công tác chỉ đạo tuyến cho các xã và phòng khám khu vực theo tiêu chí 7 trong 10 tiêu chí YTQG về YHCT.

d. Phòng bệnh:

- Hàng tuần cử cán bộ giáo dục sức khỏe tại các khoa vào chiều thứ 5 hàng tuần kết hợp với hội đồng người bệnh của khoa.

- Cử cán bộ tham gia phòng chống dịch khi có yêu cầu.

e. Quản lý kinh tế:

Thực hiện thống kê, kiểm tra tạm ứng và thống kê thuốc, thu đúng thu đủ các mục theo quy định.

f. Thực hiện quy chế:

Thực hiện các quy chế năm 1998 có liên quan đến các khoa, phòng nhất là tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện.

g. Thực hiện các mặt khác:

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện các hoạt động hang ngày như rèn luyện theo tiêu chuẩn phấn đấu 12 điều y đức.

- Tham gia phong trào thi đua do cơ quan và công đoàn tổ chức.

- Thực hiện một số quy định khác do ngành và cơ quan đề ra, nhất là thực hiện tốt quy tắc ứng xử.

4.Thành tích đạt được;

- Luôn đạt công suất sử dụng hàng tháng > 85%

- Hàng năm luôn đạt tập thể lao động tiên tiến.

- Phấn đấu đạt trung bình > 69 bệnh / ngày.

- Tập thể khoa thực hiện tốt tinh thần trách nhiệm khi phục vụ bệnh nhân để tạo sức thu hút người bệnh.

Tìm kiếm

TIN MỚI


Thông báo

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO