Tin tức DÂN SỐ

Mô hình dân số do các tổ chức đoàn thể triển khai
[ Cập nhật vào ngày (15/12/2023) ]


Công tác Dân số có được thành công như hôm nay là nhờ có sự tham gia tích cực, hiệu quả của các ban ngành, đoàn thể. Các ban ngành, đoàn thể đã phát huy thế mạnh của ngành mình để tuyên truyền vận động đến đối tượng đặc thù do ngành mình quản lý. 

 Sau đây là kết quả thực hiện mô hình câu lạc bộ “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tại thị trấn”:  Phối hợp với Hội Người cao tuổi thị trấn xây dựng mô hình câu lạc bộ "Cháu nào cũng quý" tại khu phố 5 và khu phố 1; câu lạc “Liên thế hệ tự giúp nhau phát triển kinh tế” ở khu phố 4. Phụ nữ câu lạc bộ “Phụ nữ sinh con một bề” ở khu phố 2 và khu phố 3. Hội Nông dân câu lạc bộ “Gia đình hội viên Hội nông dân không sinh con thứ 3 trở lên” ở khu phố 2.

 Trong quá trình triển khai thực hiện mô hình câu lạc bộ, BCĐ công tác DS&PT thị trấn phối hợp với ban chủ nhiệm thường xuyên tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân những vấn đề về bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh; phối hợp tổ chức sinh hoạt CLB và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện mô hình; thường xuyên tổ chức tuyên truyền các nội dung về chính sách, pháp luật của Nhà nước về Dân số kết hợp vận động không lựa chọn giới tính khi sinh và xóa bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ; thực hiện lồng ghép mô hình điểm vào nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư".

Kết quả thực hiện mô hình CLB ở các khu phố bước đầu nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong việc lựa chọn giới tính khi sinh và đóng góp tích cực việc giảm tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh ở khu phố. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các gia đình trong thực hiện chính sách Dân số, khắc phục mất cân bằng giới tính khi sinh. Thông qua mô hình CLB, vị trí, vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội tiếp tục được đề cao, tư tưởng trọng nam khinh nữ trong một bộ phận nhân dân đã và đang dần thay đổi theo hướng tích cực. Đồng thời góp phần vào đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động góp phần giảm sinh và giảm sinh con thứ 3 trở lên.

Các câu lạc bộ đã duy trì sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 1 lần. Thông qua sinh hoạt tại các câu lạc bộ, các thành viên đã nắm được các chính sách liên quan đến công tác Dân số, thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh, phòng chống bạo lực gia đình, kỹ năng ứng xử trong gia đình, bình đẳng giới trong chăm sóc SKSS và thực hiện KHHGĐ, hướng dẫn phòng ngừa nhiễm khuẩn đường sinh sản, các bệnh lây truyền qua đường tình dục và phòng tránh HIV/AIDS, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn, phá thai an toàn, sức khỏe sinh sản vị thành niên…Các câu lạc bộ không chỉ có các thành viên là phụ nữ mà còn vận động các đối tượng nam giới tham gia sinh hoạt
Lê Thị Nghiêm
Tìm kiếm

Thông báo

TIN MỚI


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO