Tin tức DÂN SỐ

Tân Thạnh đạt một số thành tích trong công tác Dân số
[ Cập nhật vào ngày (24/01/2022) ]


Năm 2021, huyện Tân Thạnh có 28 ấp, khu phố và 04 xã đạt chuẩn đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 02 con, không có người sinh con thứ 3 trở lên.

​Đạt được kết quả đó là do ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển huyện đã triển khai và chỉ đạo Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tham mưu Đảng ủy ban hành Nghị quyết và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về công tác Dân số; tổ chức thực hiện Nghị quyết chuyên đề về xây dựng mới mô hình ấp, khu phố, xã, thị trấn đạt chuẩn đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trở lên trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 02 con, không có người sinh con thứ 3 trở lên; tham mưu UBND xã, thị trấn củng cố Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển xã, thị trấn và phân công thành viên Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển xã, thị trấn phụ trách địa bàn gắn với Chi bộ các ấp, khu phố; nắm chắc tâm tư đối tượng có 01 con, có 02 con để tuyên truyền, vận động sinh đủ 02, không sinh con thứ 3 trở lên.

Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm, Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển các xã, thị trấn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức nắm bắt tình hình, tổng kết, rút kinh nghiệm và tăng cường nhận thức về công tác Dân số. Trạm Y tế, Tổ công tác Y tế còn tham mưu cho UBND xã, thị trấn chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền sâu rộng từ cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức đến nhân dân trên địa bàn các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về chính sách Dân số như Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới; Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của HĐND tỉnh về Quy định một số chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của HĐND tỉnh về Quy định một số chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2025. Tư vấn cho các cặp nam, nữ chuẩn bị kết hôn đi khám kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, tuyên truyền tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; sàng lọc trước sinh và sơ sinh,…. nhằm nâng cao chất lượng dân số. Tuyên truyền rộng rãi việc xây dựng gia đình có đủ 2 con để nuôi dạy cho tốt,… từ đó góp phần ngăn chặn tình trạng tăng sinh con thứ 3 trở lên. Vận động cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên gương mẫu sinh đủ 2 con, không sinh con thứ 3 trở lên để bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc gia đình.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, thường xuyên đến từng hộ gia đình, cho đăng ký KHHGĐ, thống kê đối tượng, nắm chắc số phụ nữ có 01 con, có 02 con một bề, phối hợp các ban ngành, đoàn thể nắm số hộ chưa thực hiện KHHGĐ để vận động, thuyết phục. Các xã, thị trấn còn giới thiệu cho họ tham gia sinh hoạt đoàn thể, được vay vốn làm kinh tế gia đình để cải thiện cuộc sống,….

Đây sẽ là tiền đề Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển huyện và xã có thêm nhiều kinh nghiệm, chỉ đạo thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
Lê Văn Dân
Tìm kiếm

Thông báo

TIN MỚI


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO