Tin tức DÂN SỐ

Tân Thạnh với mô hình ấp, khu phố, xã, thị trấn đạt chuẩn đạt và vượt tỷ lệ 60% cập vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, sinh đủ 02 con năm 2022
[ Cập nhật vào ngày (15/12/2022) ]


Được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự tham mưu tích cực của đội ngũ cán bộ làm công tác Dân số ở cơ sở và sự đồng thuận từ nhân dân trong việc thực hiện các chế độ chính sách DS- KHHGĐ, đặc biệt là trong xây dựng mô hình ấp, khu phố, xã, thị trấn đạt chuẩn đạt và vượt tỷ lệ 60% cập vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 02 con góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phong trào DS trên địa bàn huyện Tân Thạnh.

Tính đến nay, toàn huyện duy trì và xây dựng được mới 48 ấp, khu phố đạt chuẩn đạt chuẩn đạt và vượt tỷ lệ 60% cập vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 02. Để đạt được sự những kết quả trên, Ban Chỉ đạo công tác Dân số & phát triển huyện và các xã, thị trấn triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu công tác DS. Tổ chức nhiều hoạt động truyền thông cộng đồng cùng với nhiều kênh truyền thông khác nhau như vãng gia, nói chuyện chuyên đề, tư vấn tại hộ,...Nhờ làm tốt công tác truyền thông vận động mà mô hình ấp, khu phố, xã, thị trấn không có người sinh con thứ 3 trở lên và sinh đủ 2 con ngày càng được người dân đồng tình hưởng ứng, tự nguyện chấp nhận quy mô gia đình ít con no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được thì công tác xây dựng mô hình ấp, khu phố, xã, thị trấn đạt chuẩn đạt và vượt tỷ lệ 60% cập vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 02 trên địa bàn huyện vẫn còn thiếu tính ổn định và bền vững. Mặt khác, vẫn còn tình trạng đảng viên, viên chức vi phạm chính sách Dân số. Đây cũng chính nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền thực hiện mô hình ấp, khu phố, xã, thị trấn đạt chuẩn đạt và vượt tỷ lệ 60% cập vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 02  lên trên địa bàn huyện Tân Thạnh nhiều năm qua.

Do đó, để góp phần thực hiện tốt mô hình ấp, khu phố, xã, thị trấn đạt chuẩn đạt và vượt tỷ lệ 60% cập vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 02 con trong năm 2023. Ban Chỉ đạo công tác Dân số và phát triển huyện tiếp tục tích cực tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tham gia thực hiện xây dựng mô hình, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị. Tiến hành xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, Đảng viên vi phạm chính sách DS theo quy định hiện hành. Tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác phối kết hợp giữa các ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở để công tác Dân số được thực hiện một cách đồng bộ.
Kim Phượng
Tìm kiếm

Thông báo

TIN MỚI


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO