Tin tức trung tâm y tế

Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chí trị và tuyên dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
[ Cập nhật vào ngày (29/03/2021) ]


Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chí trị và tuyên dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Ngày 25/3/2021, Đảng ủy Trung tâm Y tế Tân Thạnh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chí trị và tuyên dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021. Đến dự có đồng chí Đặng Hồng Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện cùng Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Y tế huyện và 30 đại biểu là trưởng, phó các khoa, phòng, các cá nhân được tuyên dương.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thực sự là bệ phóng tạo nên chuyển biến mạnh mẽ về mặt tư tưởng và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức và đội ngũ Y, Bác sĩ ngành Y tế huyện. Trong đó, lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”; 12 điều y đức của Bộ Y tế và thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh được ngành Y tế huyện xác định là phương châm trong mọi hành động. Để cuộc vận động thực hiện đạt hiệu quả, Đảng uỷ Trung tâm Y tế huyện gắn nội dung của cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cụ thể của từng phòng, khoa và từng cán bộ, đảng viên, viên chức, Y, Bác sĩ, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19. Trong quá trình thực hiện cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển chung của ngành Y tế huyện nhà. Đồng thời, nâng cao ý thức của đội ngũ cán bộ, viên chức, Y, bác sĩ đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, tạo sự lan tỏa trong nhân dân.

Hội nghị sơ kế 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Hồng Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện biểu dương những điển hình tiên tiến đạt thành tích thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021. Đồng thời yêu cầu đội ngũ cán bộ, Y, Bác sĩ ngành Y tế huyện tiếp tục tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2021 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các Quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương và thực hiện tốt các nội dung Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế về việc thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Phát huy hơn nữa những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, kiên trì khắc phục khó khăn, hạn chế ra sức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao y đức, phấn đấu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “Lương Y như từ mẫu”.

Khen thưởng, tuyên  dương tập thể  điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM giai 2016 - 2021

 

Khen thưởng, tuyên  dương cá nhân  điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM giai 2016 - 2021

 

Dịp này, Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh đã tuyên dương và khen thưởng 05 tập thể, 17 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021./.

 

 

 
Lê Văn Dân

  In bài viếtTìm kiếm

TIN MỚI


Thông báo

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO