Tin tức trung tâm y tế

Tuyên truyền hưởng ứng Hội sách trực tuyến Quốc gia chào mừng ngày Sách Việt Nam lần thứ 8
[ Cập nhật vào ngày (06/05/2021) ]


Thực hiện Công văn số 317/CXBIPH-KTCN ngày 12/4/2021 của Cục
Xuất bản, In và Phát hành, V/v Hội sách trực tuyến Quốc gia Chào mừng Ngày
sách Việt Nam lần thứ 8. Theo đó, Hội sách trực tuyến Quốc gia năm 2021 do
Cục Xuất bản, In và Phát hành - Bộ TTTT chủ trì tổ chức nhằm chào mừng
Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 tại địa chỉ: https://book365.vn, diễn ra từ ngày
17/4/2021 đến ngày 15/5/2021, với thông điệp: “Sách cho mọi nhà”. Sở Thông
tin và Truyền thông đề nghị quý cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, hưởng
ứng như sau:

1.     Tuyên truyền vận động công chức, viên chức, người lao động, học sinh,
sinh viên, học viên tham gia hưởng ứng, chia sẻ thông tin về Hội sách trực tuyến
Quốc gia tại địa chỉ: https://book365.vn để phục vụ nghiên cứu, học tập và tạo
thói quen đọc sách.

2.     Phổ biến tài liệu tuyên truyền về Hội sách trực tuyến Quốc gia năm
2021 tại địa chỉ: https://book365.vn; giới thiệu các nội dung như: Sách đọc
nhiều, Sách thiếu nhi, Sách dành cho giới trẻ, Tủ sách gia đình, Sách khoa học -
công nghệ, Sách lãnh đạo - doanh nhân, Sách chính trị - xã hội,... đến toàn thể
công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị biết và kêu gọi đồng
loạt hưởng ứng bằng những hành động ý nghĩa, việc làm thiết thực.
TTYT

  In bài viếtTìm kiếm

TIN MỚI


Thông báo

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO