Tin tức trung tâm y tế

Thành lập Khu điều trị bệnh nhân COVID - 19 tại Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh
[ Cập nhật vào ngày (31/12/2021) ]


UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 12198/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 về việc thành lập Khu điều trị bệnh nhân COVID - 19 tại Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh (gọi tắt là Khu điều trị COVID - 19) để tổ chức thu dung, cách ly, theo dõi, điều trị người bệnh COVID - 19 với quy mô 20 giường, trưng dụng 1 phần cơ sở vật chất sẵn có của Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh và đi vào hoạt động kể từ ngày 13/12/2021.

​Khu điều trị COVID - 19 tại Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh có chức năng tổ chức thu dung, cách ly, theo dõi, điều trị người bệnh COVID - 19 thuộc tầng 2 của mô hình tháp 3 tầng. Chuyển những trường hợp bệnh nặng hoặc có biến chứng cần can thiệp đến các cơ sở thu dung, điều trị COVID - 19 tầng 3 để theo dõi và tiếp tục điều trị.  Khu điều trị COVID - 19 chịu sự chỉ đạo quản lý trực tiếp về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế, Sở Y tế Long An.

Khu điều trị sử dụng con dấu và tài khoản của Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh trong triển khai hoạt động theo quy định. Lãnh đạo Khu điều trị COVID - 19 là Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh. Cơ cấu tổ chức, hoạt động của Khu điều trị COVID - 19 thực hiện theo Quyết định số 4111/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành tài liệu Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID - 19 theo mô hình tháp 3 tầng. Giám đốc Khu điều trị COVID - 19 chịu trách nhiệm trước Sở Y tế và trực tiếp chỉ đạo, điều hành, phân công công việc đối với cán bộ, nhân viên Khu điều trị.

Khu điều trị COVID – 19 sử dụng nhân sự sẵn có của Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh (trừ nhân viên y tế đang có thai, đang cho con bú và sức khỏe yếu) tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Về phạm vi hoạt động chuyên môn của Khu điều trị COVID – 19: Tổ chức thu dung, điều trị, chăm sóc bệnh nhân COVID – 19 theo quy định;  quy trình vận hành, làm việc Khu điều trị COVID – 19 do Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh quy định dựa trên Quy chế hoạt động của Khu điều trị COVID – 19 và theo đúng các quy định hiện hành;  khu điều trị COVID - 19 có trách nhiệm tổng hợp tình hình hoạt động hàng ngày gửi Sở Y tế Long An, UBND huyện Tân Thạnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Về trang thiết bị, thuốc, vật tư, hóa chất: Bảo đảm đầy đủ, kịp thời danh mục và số lượng trang thiết bị, thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao và phương tiện phòng hộ theo Quyết định số 2626/QĐ-BYT ngày 28/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục nhu cầu trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của các Khu vực điều trị người bệnh COVID – 19, Quyết định số 1259/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu của 01 khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID - 19 và tình hình thực tế nhu cầu sử dụng cho bệnh nhân tại Khu điều trị; trong quá trình hoạt động của Khu điều trị, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh chủ động đề xuất mua sắm bổ sung, huy động, trung dụng các trang thiết bị, thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao và phương tiện phòng hộ bảo đảm đáp ứng kịp thời công tác thu dung, cách ly, theo dõi, điều trị người bệnh COVID - 19 tại Khu điều trị COVID - 19.

Cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại Khu điều trị COVID - 19 được hưởng chế độ phụ cấp chống dịch và các chế độ khác liên quan đến chống dịch theo quy định hiện hành. Chế độ tiền lương, phụ cấp chức vụ, phụ cấp ưu đãi nghề do đơn vị quản lý cán bộ, viên chức, người lao động đảm bảo đầy đủ theo mức hiện hưởng. Chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp độc hại nguy hiểm, thủ thuật, phúc lợi tập thể và các chế độ phụ cấp khác (nếu có) được hưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy chế của đơn vị.
Lê Văn Dân

  In bài viếtTìm kiếm

TIN MỚI


Thông báo

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO