Tin tức trung tâm y tế

Đảng bộ Trung tâm Y tế tổ chức Đại hội điểm Đại hội đảng viên Chi bộ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
[ Cập nhật vào ngày (05/07/2022) ]


Sáng ngày 02 tháng 7 năm 2022, Chi bộ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, thuộc Đảng bộ Trung tâm Y tế Tân Thạnh, tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025. Chi bộ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình được Đảng bộ Trung tâm Y tế chọn làm đại hội điểm trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

 

Đến dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Nhuyễn Dân Thương - Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí Lưu Quốc Lớn – Bí thư Đảng ủy Trung tâm Y tế.

Chi bộ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình có 20 đảng viên, Chi ủy có 03 đồng chí. Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Chi bộ khóa I, nhiệm kỳ 2020 – 2022 nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt mức đề ra. Công tác chính trị, tư tưởng được giữ vững, cán bộ, đảng viên, viên chức luôn nhận thức đúng và sâu sắc về chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nâng cao vai trò, trách nhiệm được phân công, thực hiện tốt công tác phê và tự phê trong Chi bộ, không ngại khó, ngại khổ, ngại va chạm. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, đúng người, đúng việc.

Công tác phát triển đảng luôn được quan tâm chú trọng về số lượng, chất lượng. Tập thể Chi bộ luôn phấn đấu đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đề ra như tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2020 là 0,53% đến năm 2021 giảm xuống con 0,29%; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên năm 2020 là 5,24% đến năm 2021 giảm xuống còn 4,85%; các chỉ tiêu nâng cao chất lượng dân số hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch (sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, khám sức khỏe tiền hôn nhân, khám sức khỏe Người cao tuổi,…). Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đã kết nạp đảng viên mới cho 04 quần chúng và đề nghị công nhận đảng viên chính thức 03 đảng viên. Về kết quả đánh giá phân loại Chi bộ DS – KHHGĐ, năm 2020: Hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2021: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chi bộ thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), thường xuyên tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác xây dựng chính quyền luôn được củng cố và kiện toàn, thực hiện tốt công tác phân công, bố trí và sắp xếp nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, viên chức nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn. Quan tâm, tạo điều kiện, khuyến khích cán bộ, đảng viên, viên chức học tập để nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

 

Chi ủy Chi bộ khóa II ra nắt hứa hẹn và nhận nhiệm vụ mới nhiệm kỳ 2022 - 2025 

 

Tại đại hội lần này đã bầu 5 đồng chí vào Chi ủy Chi bộ khóa II, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Bầu đồng chí Lê Văn Dân giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Huỳnh Thị Kiều Tiên giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Quang cảnh đại biểu tham dự Đại hội đảng viên Chi bộ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình lần thứ II nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội đã đề ra mục tiêu chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2022 – 2025: Thực hiện tốt công tác duy trì và xây dựng mới mô hình ấp, khu phố, xã, thị trấn đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 02 con, không sinh con thứ 3 trở lên, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, các Đề án, mô hình về Dân số trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân nhất là các đối tượng chính sách, người cao tuổi, người tham gia bảo hiểm y tế, trẻ em dưới 6 tuổi,…. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 0,7%; tăng tỷ suất sinh thô 0,2‰/năm; công suất sử dụng giường bệnh ≥ 85%; tham gia thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID – 19 trong tình hình mới; Chi bộ không có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, không vi phạm những điều đảng viên không được làm; thực hiện  hoàn thành tốt nhiệm vụ; Công đoàn, Đoàn thanh niên xếp loại vững mạnh; 100% cán bộ, đảng viên, viên chức Chi bộ tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ chính trị, các văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng của tập thể và cá nhân theo Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; 100% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
Lê Văn Dân
Tìm kiếm

TIN MỚI


Thông báo

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO