Tin tức trung tâm y tế

Tân Thạnh tổ chức Tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm cho các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện Tân Thạnh năm 2022
[ Cập nhật vào ngày (29/08/2022) ]


Nhằm nâng cao trình độ nhận thức, kiến thức an toàn thực phẩm cho hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống ở địa phương. Giáo dục tuyên truyền và phổ biến kiến thức về chất lượng an toàn thực phẩm. Giúp người kinh doanh hiểu rõ, thực hành tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, nắm bắt kịp thời các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Từ ngày 11-23/08/2022 Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh tổ chức 12 lớp Tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm cho các hộ kinh doanh dich vụ ăn uống trên địa bàn huyện Tân Thạnh năm 2022. Ks. Lê Khắc Ninh - Báo cáo viên Pháp luật huyện - Trưởng khoa ATTP-TTYT huyện Tân Thạnh đã triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm cho các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Tân Thạnh, tổng số người tham dự hội nghị hơn 420 người kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện tham dự.

Ảnh: Người dân tham gia tập huấn kiến thức về ATTP

Các nội dung chủ yếu phổ biến đến người dân: Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ Quy định về nhãn hàng hoá. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều về an toàn thực phẩm. Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chế độ thực hiện kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Các mối nguy về ATTP, các phương pháp bảo quản thực phẩm an toàn, thực hành tốt vệ sinhh an toàn thực phẩm.

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức về ATTP cho các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện kịp thời cập nhật nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới về ATTP, từ đó tuyên truyền để người tiêu dùng có thói quen từ chối các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm; Các mối nguy về ATTP, các phương pháp bảo quản thực phẩm an toàn, thực hành tốt vệ sinh an toàn thực phẩm. Không tiêu thụ những thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, không an toàn hoặc có dấu hiệu ôi thiu, mốc, hỏng; khai báo khi bị ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm nâng cao trách nhiệm, nhận thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP của các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện.
Trần Thị Ngọc Tươi
Tìm kiếm

TIN MỚI


Thông báo

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO