Tin tức trung tâm y tế

Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh tổ chức mở thầu gói thầu cung cấp thuốc năm 2022
[ Cập nhật vào ngày (16/09/2022) ]


Ngày 14/9/2022, tại Hội trường Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh đã tổ chức lễ mở thầu gói thầu cung cấp thuốc năm 2022. Đến tham dự lễ mở thầu có ông Nguyễn Ngọc Trí - Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ - Sở Y tế Long An,  ông Hồ Văn Nghiệm - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Tân Thạnh, ông Lưu Quốc Lớn - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh – Chủ đầu tư và các thành viên Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định cùng các nhà thầu tham gia lễ mở thầu.

 

Ông Nguyễn Ngọc Trí Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ - Sở Y tế Long An,  ông Hồ Văn Nghiệm - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Tân Thạnh, ông Lưu Quốc Lớn - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh – Chủ đầu tư lễ mở thầu gói thầu cung cấp thuốc năm 2022

 Tham gia buổi mở thầu lễ mở thầu gói thầu cung cấp thuốc năm 2022 còn có 50 nhà thầu. Trong quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu để thực hiện gói thầu cung cấp thuốc năm 2022,  trên cơ sở đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, bình đẳng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; là hoạt động thương mại, theo đó một bên mua thuốc thông qua mời thầu nhằm lựa chọn trong số các nhà thầu đáp ứng tốt nhất các yêu cầu do bên mời thầu đặt ra và được lựa chọn để ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng.

Tổ chuyên gia và tổ thẩm định cùng các nhà thầu thực hiện mở thầu
Trịnh Văn Trong
Tìm kiếm

TIN MỚI


Thông báo

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO