Tin tức trung tâm y tế

TRUNG TÂM Y TẾ TÂN THẠNH TRIỂN KHAI, PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023
[ Cập nhật vào ngày (28/03/2023) ]


Thực hiện kế hoạch số 286/KH-TTYT ngày 07/3/2023 của Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh về việc triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của trung ương và địa phương năm 2023.

Từ ngày 16/3 -  22/3/2023 các buổi chiều hằng ngày tiến hành hội nghị triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của trung ương và địa phương cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại các khoa- phòng thuộc Trung tâm Y tế, viên chức của Trung tâm Y tế Tân Thạnh cơ sở 2, trạm Y tế các xã, thị trấn.

Chủ trì triển khai hội nghị do Ban phổ biến giáo dục pháp luật của Trung tâm Y tế tiến hành phổ biến các văn bản pháp luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 như: Luật Cảnh sát cơ động, Luật Thi đua khen thưởng có hiệu lực từ ngày 01/01/2024, Luật Điện ảnh, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng có hiệu lực từ ngày 01/9/2022. Trong đó, quan tâm tổ chức tuyên truyền, phổ biến: Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực; Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng, chống ma túy; các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh ban hành năm 2022. Các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của các Bộ, ngành và các Nghị quyết, Quyết định của HĐND và UBND các cấp có hiệu lực thi hành trong Quý I/2023.

    Thông qua các buổi hội nghị triển khai nhằm quán triệt đầy đủ tinh thần và nội dung các văn bản pháp luật mới cho đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động góp phần sớm đưa các chủ trương, chính sách pháp luật đi vào cuộc sống, nhằm nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại các khoa- phòng thuộc Trung tâm Y tế, viên chức của Trung tâm Y tế Tân Thạnh cơ sở 2, trạm Y tế các xã, thị trấn
Nguyễn Văn Mến
Tìm kiếm

TIN MỚI


Thông báo

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO