Tin tức trung tâm y tế

Thị trấn Tân Thạnh phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết 21/NQ/TW
[ Cập nhật vào ngày (15/04/2024) ]


Công tác dân số là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước, là một trong những vấn đề kinh tế - xã hội hàng đầu, là yếu tố nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội. 

Những năm qua, UBND Thị trấn Tân Thạnh không ngừng phấn đấu, triển khai và tổ chức thực hiện công tác Dân số đạt được nhiều kết quả quan trọng; trong đó nhận thức của toàn xã hội về công tác Dân số đã được nâng lên rõ rệt. Đảng ủy, UBND đã ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản liên quan đến công tác Dân số và từng bước tăng cường đầu tư nguồn lực để thực hiện lĩnh vực nầy.

Hiện nay quan niệm về hôn nhân và sinh đẻ trong các tầng lớp Nhân dân đã có chuyển biến tích cực. Ngày càng có nhiều người thực hiện các biện pháp tránh thai và dừng lại ở 2 con. Đồng thời đa số người dân nắm được những kiến thức cơ bản, biết tự chăm sóc sức khoẻ cho mình trong từng độ tuổi, thời kỳ mang thai và nâng cao kiến thức “nuôi con khoẻ dạy con nên người”.

Theo kết quả thực hiện trong quý I năm 2024 của Thị trấn Tân Thạnh, tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 86.89%, cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác Dân số theo kế hoạch đã đề ra; phát động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đăng ký thực hiện KHHGĐ đạt 92.79%; Mô hình khu phố, thị trấn đạt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 02 con được duy trì và giữ vững 61.78%; số người từ 60 tuổi trở lên được khám sức khỏe định kỳ đạt 36.58%; số người từ 60 tuổi trở lên có thẻ bảo hiểm y tế đạt 93.04%.

Bên cạnh đó, công tác dân số từng bước đi vào hoạt động có chất lượng và hiệu quả, tổ chức bộ máy dân số ngày càng ổn định, góp phần thiết thực vào chương trình xoá đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, phát triển kinh tế, ổn định chính trị xã hội.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác Dân số trong giai đoạn này của Thị trấn Tân Thạnh là tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết 21/NQ/TW của Trung ương về công tác Dân số trong tình hình mới, mục tiêu giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững.
Lê Thị Nghiêm
Tìm kiếm

TIN MỚI


Thông báo

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO