Tin tức trung tâm y tế

Tân Thạnh thêm 5 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã
[ Cập nhật vào ngày (10/05/2024) ]


Ngày 23-4-2024, Hội đồng và tổ Thư ký xét công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế tỉnh Long An đến thẩm định Bộ tiêu chí Quốc Gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2030 tại 5 xã, thị trấn của huyện Tân Thạnh theo Quyết định 1300/QĐ-BYT ngày 09-3-2023 của Bộ Y tế.

Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Chủ tịch Hội đồng – Mai Thanh Tùng làm trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó chủ tịch Ủy Ban nhân dân huyện, chủ tịch hội đồng thẩm định Bộ Tiêu chí của huyện Tân Thạnh - Hà Thanh Chì cùng các thành viên Hội đồng và Tổ thư ký xét công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2023 của UBND huyện Tân Thạnh, đại diện các thành viên Hội đồng xã Hậu Thạnh Đông, Tân Lập, Tân Bình, Nhơn Hòa, thị trấn Tân Thạnh.

Năm 2023, 4 xã gồm Tân Bình, Nhơn Hòa, Tân Lập, Hậu Thạnh Đông của huyện Tân Thạnh được thẩm định lại sau 3 năm được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế (năm 2020) và thẩm định xã mới vô tiêu chí năm 2023 là thị trấn Tân Thạnh. Đoàn thẩm định đã đến khảo sát thực tế tại 2 xã Hậu Thạnh Đông và Thị trấn Tân Thạnh.

Qua khảo sát thực địa và xem xét hồ sơ theo từng tiêu chí và các chỉ tiêu đạt được cùa từng xã, hội đồng thẩm định chấm thị Trấn Tân Thạnh đạt 93/100 điểm, Tân Bình đạt 96/100 điểm, Nhơn Hòa đạt 95,5 điểm, Tân Lập đạt 93/100 điểm,  Hậu Thạnh Đông đạt 90/100 điểm. Những tồn tại của từng xã được được đoàn thẩm định của tỉnh chỉ ra.

Cụ thể, TYT xã Tân Lập thiếu chức danh điều dưỡng; chưa đạt “thực hành tốt nhà thuốc”; chưa sàng lọc phát hiện sớm tăng huyết áp, chưa sàng lọc phát hiện người có nguy cơ cao hoặc nghi ngờ mắc đái tháo đường; tỷ lệ trẻ tiêm chủng đủ bệnh 34/47 đạt 72,34%; tỷ lệ phụ nữ sinh đủ 02 con: 24/70 đạt 34,29%.

Anh-tin-bai

TYT xã Tân Bình TYT thiếu chức danh dược, điều dưỡng; chưa đạt “Thực hành tốt nhà thuốc”; tỷ lệ người bệnh tăng huyết áp được điều trị và quản lý: đạt (65,95%); tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường được điều trị và quản lý: đạt (90%); chỉ tiêu giảm suy dinh dưỡng thấp còi không đạt; tỷ lệ phụ nữ sinh đủ 02 con: 12/25 đạt 48%.

TYT xã Nhơn Hòa thiếu chức danh điều dưỡng; danh mục trang thiết bị còn thiếu; chưa đạt “thực hành tốt nhà thuốc”; tỷ lệ người bệnh tăng huyết áp được điều trị và quản lý: đạt 56%; tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường được điều trị và quản lý: 36/69 đạt 71,88%; tỷ lệ trẻ tiêm chủng đủ bệnh 30/34 đạt 88,24%; tỷ lệ phụ nữ sinh đủ 02 con: 14/28 đạt 50%.

TYT Xã Hậu Thạnh Đông thiếu chức danh YHCT; công trình chính của TYT xếp hạng cấp IV, TYT không có hàng rào bảo vệ; trang thiết bị chưa đủ; chưa đạt “thực hành tốt nhà thuốc; tỷ lệ sàng lọc phát hiện người có nguy cơ cao hoặc nghi ngờ mắc đái tháo đường: 643/3.131 đạt 20,5%; thiếu danh mục kỹ thuật; không thực hiện khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; tỷ lệ phụ nữ sinh đủ 02 con: 37/79 đạt 46,84%.

Thị trấn Tân Thạnh thiếu chức danh y học cổ truyền; danh mục kỹ thuật trang thiết bị còn thiếu; chưa đạt “thực hành tốt nhà thuốc”; tỷ lệ người bệnh tăng huyết áp được điều trị và quản lý 47,61%; tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường được điều trị và quản lý 60,56%; thiếu danh mục kỹ thuật; không thực hiện khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; tỷ lệ trẻ tiêm chủng đủ bệnh 56/67 đạt 86,5%.

Đại diện Hội đồng thẩm định của tỉnh, Phó giám đốc Sở Y tế, Phó chủ tịch hội đồng thẩm định Bộ tiêu chí quốc gia về y tế - Mai Thanh Tùng chúc mừng 5 xã đều đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2030. Đạt kết quả này là do sự phấn đấu cố gắng của Đảng Ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân và các ban ngành đoàn thể của xã và huyện. Tuy nhiên các xã đều có những mặt còn hạn chế, có yếu tố khách quan, chủ quan cần tranh thủ bổ sung sớm hoàn chỉnh trong các chỉ tiêu của các tiêu chí mà đoàn đã đóng góp ý kiến.

Đại diện địa phương, Phó chủ tịch Ủy Ban nhân dân huyện - Hà Thanh Chì cam kết sẽ sớm khắc phục những tồn tại chủ quan, những nội dung liên quan đến việc xây dựng, mua sắm, sữa chữa, nhân sự địa phương nhờ sự quan tâm hỗ trợ của Sở Y tế nhằm sớm khắc phục tồn tại.
Trịnh Đình Tôn
Tìm kiếm

TIN MỚI


Thông báo

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO