Thông báo bệnh viện

Thông báo hổ biến các tài liệu tham khảo chuẩn bị kỳ thi phỏng vấn
[ Cập nhật vào ngày (06/10/2022) ]


THÔNG BÁO

Phổ biến các tài liệu tham khảo chuẩn bị kỳ thi phỏng vấn

 

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi phỏng vấn, Hội đồng tuyển dụng viên chức TTYT Tân Thạnh phổ biến các tài liệu tham khải đến các thí sinh đủ điều kiện thi phỏng vấn, cụ thể:

A. PHN CHUNG: dành cho tất cả các thí sinh dự xét tuyển viên chúc ngành y tế

 1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12, ngày 15 tháng 11 năm 2010
 2. Luật viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức;
 3. Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức người lao động làm việc tại cơ sở y tế.
 4. Quyết định 2088/QĐ-BYT ngày 6/11/1996 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định về y đức.
 5. Quyết định 2151/QĐ - BYT ngày 4/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" .

B. PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN

1.  Bác sĩ  

Gồm các bài:

 • Nhồi máu cơ tim cấp.
 • Xuất huyết não.
 • Thủng tạng rỗng.
 • Đái tháo đường.

2. Dược sĩ:

 • Thông tư 22/2011/TT-BYT ngày 10/06/2011 của Bộ Y tế quy định tổ chức và hoạt động của Khoa Dược Bệnh viện.
 • Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 ngày 7/10/2015 của Bộ Y tế  quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú.
 • Thông tư 07/VBHN-BYT ngày 19/4/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh.

3. Y sĩ YHCT

Gồm các bài: Đau thần kinh tọa theo YHCT; Tai biến mạch máu não, 12 đường kinh, Liệt mặt nguyên phát, Xử lý vựng châm.

Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh thông báo đến các thí sinh được biết.
TTYT
Tìm kiếm

TIN MỚI


Thông báo

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO