Tin tức DÂN SỐ

Những vấn đề cần quan tâm trong công tác truyền thông dân số
[ Cập nhật vào ngày (25/04/2023) ]


Truyền thông được xem là phương pháp hữu hiệu nhất của công tác Dân số. Nhưng, truyền thông như thế nào để người dân thay đổi quan điểm, nhận thức và hành vi của họ là thách thức rất lớn đối với những người làm công tác dân số, khi mà không ít người dân vẫn chưa được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình hoặc đã tiếp cận nhưng chậm chuyển đổi hành vi.

Trong xu thế hiện nay, rất nhiều cặp vợ chồng có một con không muốn sinh con thứ hai, nhưng ngược lại cũng có không ít gia đình đã quyết định sinh thêm con thứ ba, thứ tư điều đặc biệt là những đối tượng này không phải rơi vào những gia đình có hoàn cảnh khó khăn hay trình độ thấp mà đa số lại nằm trong những gia đình có điều kiện kinh tế ổn định và khá giàu.

Buổi truyền thông trực tiếp tại Trạm Y tế

Để giúp cho người dân có nhận thức đúng về lợi ích của việc thực hiện qui mô gia đình hai con trong tình hình hiện nay, không chỉ nhằm ổn định mức sinh mà còn tập trung cho việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống từng gia đình và toàn xã hội. Chúng ta cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ truyền thông và kết hợp tốt giữa truyền thông, vận động và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Cụ thể:

- Đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông phải được củng cố kiện toàn và nâng cao kiến thức, kỹ năng tư vấn cho từng nhóm đối tượng.

- Quản lý chặt các nhóm đối tượng và có kế hoạch truyền thông hàng tháng, quý cụ thể trên từng nhóm. Đối tượng nào truyền thông trước, đối tượng nào sau, đối tượng nào cần có sự hỗ trợ của các ngành, các cấp để có sự tác động kịp thời.

- Trong điều kiện kinh phí hạn hẹp cần tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền để có sự hỗ trợ thêm nguồn lực cho công tác truyền thông tại cộng đồng.

- Tăng cường phối hợp đồng bộ với các ngành, các cấp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các Đề án, mô hình, dự án. Phối hợp tốt với Văn hóa, Tư pháp và MTTQ lồng ghép đưa chính sách dân số vào qui ước khu phố văn hóa.

- Có kế hoạch tham quan học tập mô hình ở những nơi làm tốt, lựa chọn và chuyển tải thông điệp truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng.

- Tiếp tục thực hiện phương châm mưa dầm thấm sâu, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, giúp đối tượng hiểu rõ hơn lợi ích và thực hiện hành vi có lợi cho sức khỏe của bản thân và gia đình.

- Kết hợp tốt giữa truyền thông chiều sâu và chiều rộng trên hệ thống thông tin đại chúng, thường xuyên đưa tin về những tấm gương tốt để mọi người cùng tham gia thực hiện
Lê Thị Nghiêm
Tìm kiếm

Thông báo

TIN MỚI


SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO